menu close menu

 

I. Klient Studia

1.     Klientem studia może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie pisemnej zgody od rodziców przed przystąpieniem do ćwiczeń.

2.     Przed skorzystaniem z usług klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaznajomieniem się ze sposobem korzystania z urządzeń oraz ich obsługą, a także z przeciwwskazaniami dotyczącymi korzystania z poszczególnych urządzeń.

3.     W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według obowiązującego cennika, lub do okazania stosownego karnetu.

 II. Ubiór

Ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w następującym stroju:

 

♦     Kapsuły BodyShape – czyste, wygodne obuwie, spodenki oraz koszulka,

♦     Rollmasaż RollShape – getry, skarpety, koszulka,

♦     Platforma wibracyjna VibraShape – wygodny strój sportowy.

III. Korzystanie z urządzeń Studia Modelowania Sylwetki

1.     Pierwszeństwo do korzystania z usług mają ci klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub osobistej wizyty w recepcji.

2.     W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, dokonaną wcześniej rezerwację odwołać można najpóźniej:

3.     W przypadku seansów porannych (do godziny 14:00) – w dniu porzedzającym do godziny 20:00

4.     W przypadku seansów popołudniowych (po godzinie 14:00) – w dniu bieżącym, ale nie później niż do godziny 10:00.

5.     Zastrzega się, że w przypadku nieodwołania rezerwacji następuje zaliczenie usługi na karnecie lub utrata wniesionej opłaty.

6.     Osoby, które nie posiadają karnetu zobowiązane są do potwierdzenia rezerwacji najpóźniej na godzinę przed jej terminem. W przypadku braku potwierdzenia, personel anuluje rezerwację.

7.     Klienci z zakupionym karnetem zobowiązani są do przyjścia punktualnie na umówioną wcześniej godzinę. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu może ulec skróceniu, a w przypadku zbyt dużego spóźnienia możliwe jest także anulowanie rezerwacji. W obu tych przypadkach następuje zaliczenie usługi.

8.     Przed rozpoczęciem ćwiczeń wymaga się zdjęcia wszelkiej biżuterii oraz elementów metalowych z włosów.

9.     W razie pogorszenia samopoczucia i pogorszenia komfortu ćwiczeń, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie personel Studia.

10.   Tylko i wyłącznie personel Studia uprawniony jest do sterowania urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń.

IV. Karnety

1.     Każda osoba, która chce skorzystać z urządzeń w Studio Modelowania Sylwetki, zobowiązana jest do wykupienia karnetu, lub uiszczenia jednorazowej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.     Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.

3.     Okazanie karnetu jest obowiązkowe przed każdą wizytą w Studio.

5.     Termin ważności karnetów:

♦     5 i 10 wejść1 miesiąc od daty wykupienia,

♦     15 i 20 wejść3 miesiące od daty wykupienia.

Po upływie terminu, karnety nie będą uznawane, a w takim przypadku klienci zobowiązani są do uiszczenia opłaty jednorazowej, bądź do zakupu ważnego karnetu.

V. Promocje

1.     Każdy klient Studia Modelowania Sylwetki uprawniony jest do korzystania z organizowanych, zapowiedzianych akcji promocyjnych według oddzielnych ustaleń.

2.     Aktualnie dostępne promocje nie łączą się.

 

VI. Postanowienia końcowe

1.     Klient wykupując usługi w Studio Modelowania Sylwetki i korzystający ze znajdujących się w nim urządzeń oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjnym, a w przypadku ich wystąpienia, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie kierownictwa Studia Modelowania Sylwetki. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U, Nr 101, poz. 1095)

1.     Opłata jednorazowa upoważnia do korzystania z usługi w zależności od jej rodzaju oraz czasu trwania, według aktualnego cennika.

2.     Rezerwacja usługi jednoznaczna jest z jej wykorzystaniem. W przypadku sytuacji losowych, sposoby odwołania rezerwacji omówiono w punkcie 2.

3.     Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz cenniku usług i produktów.

4.     W przypadku rezygnacji z usług Studia Modelowania Sylwetki przed upływem ważności wykupionego karnetu lub przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów, Studio nie zwraca wniesionych opłat ani ich części.

5.     Studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

6.     Podanie wszelkich danych personalnych, w tym numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez firmę PPUH Jawirem Sp. z o.o.

7.     Klient ma prawo do wglądu i wniesienia poprawek do pozostawionych wcześniej danych personalnych oraz numeru telefonu i adresu poczty e-mail. Studio nie gromadzi danych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży oraz założenie karty informacyjnej klienta.

8.     Studio nie usuwa automatycznie danych klientów po realizacji umowy sprzedaży w celu informowania o nowych usługach i akcjach promocyjnych w przyszłości.

9.     Dane te nie będą przekazywane innym instytucjom, ani podmiotom gospodarczym, które mogłyby wykorzystać te dane w celach marketingowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2014r.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Akceptuję
x